Znaleziono 7 artykułów

Radosław Kamiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorząd terytorialny w świetle zasady subsydiarności Radosław Kamiński s. 43-54
Geneza, podstawowe założenia i rozwój ruchu alterglobalistycznego w Polsce Radosław Kamiński s. 47-61
Ustrojowy model niemieckiej gminy i jego lokalne zróżnicowanie organizacyjne Radosław Kamiński s. 47-57
Centralizacja i decentralizacja w systemie administracji państwowej jako problem organizacyjny i prawny Radosław Kamiński s. 51-63
Organizacja terytorialna państwa a zdolność jednostek samorządowych do wykonywania zadań publicznych : błędy, wnioski, niezbędne korekty, potrzebne zmiany Radosław Kamiński s. 69-83
Nadzór i kontrola jako niezbędny element podniesienia sprawności działania administracji publicznej w Polsce : wybrane aspekty Radosław Kamiński s. 73-96
Decentralizacja systemu władzy publicznej a zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – 25 lat doświadczeń : wnioski i spostrzeżenia Radosław Kamiński s. 103-114