Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Kamiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spotkanie założycielskie WCRP-Polska, Warszawa, 12 I 1993 Wojciech Kamiński s. 133
Фразеологические единицы, обладающие функционально-смысловой соотнесенностью : (на материале русского и польского языкoв) Wojciech Kamiński s. 158-162
Koncepcja teologii w ujęciu ks. prof. Stanisława Kamińskiego Wojciech Kamiński s. 165-188
"Die Stunde des Dialogs", Gustav Rosenstein, Hamburg 1991 : [recenzja] Wojciech Kamiński Gustav Rosenstein (aut. dzieła rec.) s. 192-195
Poznańskie międzynarodowe konferencje naukowe "Rusycystyka europejska a współczesność" (1989-1997) Wojciech Kamiński Tadeusz Pacholczyk s. 415-417