Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Kanclerz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji UŁ "Jak uczyć o gender? Gender studies, ścieżki kształcenia i specjalizacje" Aleksandra Kanclerz s. 121-124