Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Kapłon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Il dramma metastasiano nella Polonica di Augusto III (1733-1763)", Lucio Gambacorta, Napooli 1990 : [recenzja] Andrzej Kapłon Lucio Gambacorta (aut. dzieła rec.) s. 178-183
Komedia dell'arte i jej wpływ w Polsce w czasach Stanisława Augusta : zarys problematyki Andrzej Kapłon s. 183-205
Warszawskie libretta opery "La contadina in corte" Andrzej Kapłon s. 197-212
"Komedia dell'arte i jej wpływ w Polsce w czasach Stanisława Augusta. Zakres problematyki", Andrzej Kapłon, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Andrzej Kapłon (aut. dzieła rec.) s. 301