Znaleziono 6 artykułów

Anna Kapuścińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opowieść Pielgrzyma – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny : kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym Anna Kapuścińska s. 13-37
Więcej niż „buźki” : emotikony jako sposób przenoszenia tradycyjnych symboli do komunikacji internetowej na przykładzie symbolu ryby Anna Kapuścińska s. 64-75
Gdy tekst staje się obrazem : funkcja wizualna tekstu na przykładzie wybranych tekstów medialnych Anna Kapuścińska s. 111-118
Być albo nie być... tekstem : problemy definicji tekstu w kontekście tekstów medialnych Anna Kapuścińska s. 121-130
Sprawozdanie z konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej "Języki - Teksty - Akty komunikacyjne", Olsztyn, 5-6 kwietnia 2013 r. Anna Kapuścińska s. 207-209
Recepcja Skargowskiej metody parenetycznej w polskim żywotopisarstwie XIX wieku Prokop Leszczyński OFMCap (1812–1895) i ultramontańskie źródła „renesansu” hagiografii potrydenckiej Anna Kapuścińska s. 317-344