Znaleziono 1 artykuł

Karl Karényj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Schuld und religiöse Erfahrung", Karl Karényi, Hermann Levin Goldschmidt, Georg Picht, Josef Rudin, Freiburg i. Br. 1968 : [recenzja] Zygmunt Perz Hermann Levin Goldschmidt (aut. dzieła rec.) Karl Karényj (aut. dzieła rec.) Georg Picht (aut. dzieła rec.) Josef Rudin (aut. dzieła rec.) s. 208