Znaleziono 9 artykułów

Mariusz Kardas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rada Interesantów Portu Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938 Mariusz Kardas s. 81-106
Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji Mariusz Kardas Celina Kucharska s. 91-136
Gdynia 2011 - nowe otwarcie : o potrzebie opracowania nowej monografii Mariusz Kardas s. 101-117
Gdyńskie zaślubiny Polski z morzem w 1920 roku Mariusz Kardas s. 109-116
Zarys dziejów "Polskiej YMCA" i jej gdyńskiego ogniska w latach 1932-1950 Mariusz Kardas s. 115-135
O Gdyni i morzu rzecz to ludzką ręką pisana..., Roczniki Gdyńskie 2010-2011 Mariusz Kardas s. 129-136
Jak to Gdynia kawalerią stała : tradycje kawaleryjskie przedwojennej Gdyni Mariusz Kardas s. 151-169
Rozważania na temat daty zaślubin Polski z morzem w 1920 roku w Gdyni Mariusz Kardas s. 183-192
Morze i ułani. Gdyński epizod z 1920 roku w dziejach 18 Pułku Ułanów Pomorskich Mariusz Kardas s. 219-240