Znaleziono 1 artykuł

Antea Kargol-Wasiluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego Antea Kargol-Wasiluk s. 91-117