Znaleziono 1 artykuł

Eva C. Karpinski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bodies material and immaterial: Daphne Marlatt’s Ghost-Writing and Transnationalism in Taken Eva C. Karpinski s. 59-86