Znaleziono 8 artykułów

Ewa Kasperska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej Ewa Kasperska Mirosław Kasperski s. 9-24
Udział funduszy europejskich w realizacji celów strategii rozwoju miasta na przykładzie projektu Civitas Renaissance w Szczecinku Tomasz Heese Ewa Kasperska s. 39-52
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana projektów realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej Ewa Kasperska Adam Wyszomirski s. 47-58
Promocja instytucji kultury na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu Ewa Kasperska s. 59-74
Przedsięwzięcia podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego a rozwój turystyki w regionie na przykładzie działań Urzędu Miasta w Szczecinku i projektu CIVITAS RENAISSANCE Ewa Kasperska s. 73-86
Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu a ich wartość marketingowa dla regionu Ewa Kasperska s. 337-351
Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu Ewa Kasperska s. 347-358
Współpraca samorządów lokalnych i uczestników lokalnego rynku w budowaniu oferty turystycznej regionu Ewa Kasperska s. 511-519