Znaleziono 11 artykułów

Marcin Kautsch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Kautsch Roman Lewandowski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Editorial Marcin Kautsch Roman Lewandowski s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej Marcin Kautsch s. 13-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie i znaczenie rad społecznych w zarządzaniu publicznymi szpitalami Marcin Kautsch Rafał Staszewski Ewelina Woderska s. 23-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali Marcin Kautsch s. 54-66
Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce Marcin Kautsch s. 258-259, 62-78
Nadzór właścicielski powiatów nad podmiotami leczniczymi Marcin Kautsch s. 63-76
Zmiany ról zarządczych lekarzy w szpitalach: czego możemy się nauczyć od Brytyjczyków? Kathy Hartley Marcin Kautsch s. 112-127
Energia odnawialna w szpitalach w Polsce Marcin Kautsch Mateusz Lichoń Sylwia Sobieralska s. 193-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kto zarządza polskimi szpitalami? Marcin Kautsch Sylwia Sobieralska s. 229-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące zachowania konsumenckie w ochronie zdrowia – wybrane zagadnienia Marcin Kautsch s. 235-245