Znaleziono 4 artykuły

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 39-68
Obraz a idea : estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej : implikacje ikonoklastyczne Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 47-54
Współczesna odmiana estetyzmu jako zasadnicza perspektywa badawcza kampu Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 71-80
Image and Idea : Aesthetic and Anthropological Paradoxes of Conceptual Art : Iconoclastic Implications Wioletta Kazimierska-Jerzyk s. 175