Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Kempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książka polska w Petersburgu (1773-1920) Andrzej Kempa s. 19-32
Bibliografia dorobku piśmienniczego prof. dra hab. Janusza Dunina-Horkawicza za lata 2002-2008 Andrzej Kempa s. 35-41
Ocalony świadek oskarżenia : ("Pamiętnik Naukowo-Literacki", Oddział II, zeszyt 1) Andrzej Kempa s. 65-74
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Andrzej Kempa s. 68-74
Siedemdziesiąt lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi (1919-1989) Andrzej Kempa s. 77-89
Programy redakcyjne i dążności polskiej prasy literackiej w I ćwierczwieczu XIX wieku Andrzej Kempa s. 147-164
"Jeszcze jeden list Śniadeckiego", Andrzej Kempa, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Andrzej Kempa (aut. dzieła rec.) s. 317