Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Kempiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoczesne myślenie o kształceniu : człowiek i różne drogi edukacji u źródeł współczesności (w perspektywie badań nad polskim szkolnictwem we Francji) Łukasz Kempiński Natalia Rezmer-Mrówczyńska s. 257-276
"Będą was prześladować z mego powodu. Polityka władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956-1970", Izabela Mazanowska, Bydgoszcz-Gdańsk 2013 : [recenzja] Łukasz Kempiński Izabela Mazanowska (aut. dzieła rec.) s. 295-299