Znaleziono 3 artykuły

Marcin Kiełbus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"…sicut cera imprimitur sigillo" : mnemotechnics in the sermons of Peregrine of Opole Marcin Kiełbus s. 25-30
"…tak jak odciska się w wosku pieczęć" : mnemotechnika w kazaniach Peregryna z Opola Marcin Kiełbus s. 309-314
Diabeł w kazaniach Peregryna z Opola Marcin Kiełbus s. 321-328
    Zacytuj
  • Udostępnij