Znaleziono 1 artykuł

Roman Kieferling

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja zniszczonego przez pożar krucyfiksu z Niedźwiedzia Roman Kieferling s. 232-236