Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Kiejza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter obecności Chrystusa w Kościele wegług Ap 1, 12-20 Andrzej Kiejza s. 21-37
Hermeneutyka Apokalipsy : kilka przydatnych uściśleń Andrzej Kiejza s. 23-38
"Όργή τού άρνίον" : postać Baranka w Ap 6,1 i 6,16-17 na tle antropomorficznego obrazu gniewu Boga w Nowym Testamencie Andrzej Kiejza s. 31-42