Znaleziono 1 artykuł

Remigiusz J. Kijak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucjonalne i systemowe uwarunkowania przemian wokół problematyki seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną od instytucji totalnej w kierunku "supported living" Remigiusz J. Kijak s. 36-56