Znaleziono 30 artykułów

Aleksander Kiklewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie nazw własnych w języku potocznym noworuskich Aleksander Kiklewicz s. 5-16
Bez cenzury : słowo wstępne Aleksander Kiklewicz s. 7-8
Od redaktora Aleksander Kiklewicz s. 7-8
O funkcji stylistycznej wypowiedzenia Aleksander Kiklewicz s. 19-30
Dynamika stereotypów genderowych w polskich i niemieckich głoszeniach towarzysko-matrymonialnych Aleksander Kiklewicz s. 42-53
Granice i pogranicza (bezgranicza?) językoznawstwa Aleksander Kiklewicz s. 67-82
Aspekty socjologii nauk o języku : kryzys dyskursu oraz syndrom towarzyszenia Aleksander Kiklewicz s. 71-88
Aspekt interakcyjny wyrażeń idiomatycznych : nacechowanie genderowe frazeologizmów w komunikacji językowej Aleksander Kiklewicz s. 79-104
Akty mowy: klasyfikacja dychotomiczna Aleksander Kiklewicz s. 87-110
Język w komunikacji interkulturowej Aleksander Kiklewicz s. 89-103
O funkcji transferencyjnej wypowiedzenia Aleksander Kiklewicz s. 99-107
Русский язык в модели экспликативного синтаксиса Aleksander Kiklewicz s. 133-152
Sługa dwóch panów : wyrazek "się" w aspekcie funkcjonalnym Aleksander Kiklewicz s. 135-146
Pragmatyczne aspekty lingwistyki interkulturowej : (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-wschodniosłowiańskich) = Pragmatic aspects of intercultural linguistics (with special regard to Polish-East Slavic relations) Aleksander Kiklewicz s. 143-154
Kategoria semantyczna komitatywności i jej realizacja w językach polskim i białoruskim Aleksander Kiklewicz s. 149-160
О коммуникативно-прагматиъеских аспектах многозначности Aleksander Kiklewicz s. 167-179
Политическая пропаганда в современных российских сми :эпистемологический аспект Aleksander Kiklewicz s. 179-199
Źródła w językoznawstwie = Sources in Linguistics Aleksander Kiklewicz s. 205-216
    Zacytuj
  • Udostępnij
Współczesne kierunki badań w zakresie lingwistyki komunikacyjnej Aleksander Kiklewicz s. 207-223
Лексический прототип, семантические окказионализмыи и неопределеннозначность Aleksander Kiklewicz s. 207-224
"Онмолозия заимсмбобаннозо слоба", Аимгуль К. Казкенова, Moskwa 2013 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Аимгуль К. Казкенова (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Смих и jзик", Милосав Ж. Чаркий, Belgrad 2013 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Милосав Ж. Чаркий (aut. dzieła rec.) s. 220-222
О коммуникативно-прагматических аспектах многозначности Aleksander Kiklewicz s. 225-241
Międzynarodowa konferencja naukowa: "Język poza granicami języka II. Semantyka a pragmatyka : spór o pierszeństwo", Tumiany 24-25 czerwca 2010 Aleksander Kiklewicz Jarosław Strzelecki s. 244-249
Концептуальная метафора : универсальность или идиосинкатичность? Aleksander Kiklewicz s. 249-261
Semantyka a pragmatyka: dialektyka wzajemnych relacji w perspektywie lingwistyki interkulturowej Aleksander Kiklewicz s. 255-281
Problem językowej reprezentacji wiedzy w kognitywistycznej teorii metafory Aleksander Kiklewicz s. 265-276
Социальные ценности в системе современной культуры Aleksander Kiklewicz s. 273-294
"Studia nad składnią łemkowską", Henryk Fontański, Katowice 2014 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Henryk Fontański (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Writing in a Cold Climate : Belarusian Literature from the 1970s to the Present Day", Arnold McMillin, Londyn 2010 : [recenzja] Aleksander Kiklewicz Arnold McMillin (aut. dzieła rec.) s. 538-540
    Zacytuj
  • Udostępnij