Znaleziono 46 artykułów

Mirosław Kiwka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistyczne implikacje arystotelesowskiej koncepcji miejsca naturalnego Mirosław Kiwka s. 7-20
"Przyjaciel i mistrz" - św. Jan od Krzyża i Jan Paweł II Mirosław Kiwka s. 65-74
Medytacja u św. Jana od Krzyża : poszukiwanie metody Mirosław Kiwka s. 79-92
Świętego Jana od Krzyża myśli o człowieku : z antropologii Św. Jana od Krzyża Mirosław Kiwka s. 87-99
Pasja miłości według św. Jana od Krzyża Mirosław Kiwka s. 95-108
Oblicza filozofii Mirosław Kiwka s. 109-129
"ABC filozofii", Mirosław Kiwka, Wrocław 2001 : [recenzja] Janusz Czarny Mirosław Kiwka (aut. dzieła rec.) s. 115-118
Podstawy relacji człowiek-Bóg w myśli św. Jana od Krzyża Mirosław Kiwka s. 123-132
"Dlaczego miłość? : Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela", Ignacy Dec, Wrocław 1998 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Dwie antropologie : Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka", Ignacy Dec, Wrocław 1995 : [recenzja] Mirosław Kiwka Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Cud teizmu : argumenty z istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga", John. L. Mackie, Warszawa 1997 : [recenzja] Mirosław Kiwka John L. Mackie (aut. dzieła rec.) s. 165-167
7 niedziela zwykła, Mądrość przebaczania Mirosław Kiwka s. 176-178
"ABC filozofii", Mirosław Kiwka, Wrocław 2001 : [recenzja] Mirosław Kiwka (aut. dzieła rec.) s. 189-190
25 niedziela zwykła, Miara wielkości Mirosław Kiwka s. 189-191
"Chrześcijańska medytacja monologiczna. Źródła i aktualne pytania", Andrzej Siemieniewski, Mirosław Kiwka, Wrocław, 2013 : [recenzja] Ryszard Groń Mirosław Kiwka (aut. dzieła rec.) Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 202-207
Człowiek i mistyka w ujęciu Evelyn Underhill Mirosław Kiwka s. 207-229
"Drogi człowieka mistycznego", J.A. Kłoczowski, Kraków 2001 : [recenzja] Mirosław Kiwka J.A. Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 211-214
33. Niedziela zwykła, Dzień palący jak piec Mirosław Kiwka s. 212-214
34. Niedziela Zwykła, Wspomnij na mnie Mirosław Kiwka s. 214-215
"Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych", Piotr Lenartowicz, Kraków 1998 : [recenzja] Mirosław Kiwka Piotr Lenartowicz (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Filozofia - wzloty i upadki : XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL", Lublin 1998 : [recenzja] Mirosław Kiwka s. 218-220
Doświadczenie mistyczne czy mistyczna świadomość? : B. McGinna rozumienie mistyki Mirosław Kiwka s. 219-247
Boże Narodzenie (Msza w nocy), Noc bliskości Boga Mirosław Kiwka s. 220-223
"Mistyczna myśl Mistrza Eckharta, człowieka, przed którym Bóg niczego nie skrył", Bernard McGinn, Kraków 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Bernard McGinn (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Duchu ogniu, Duchu wichrze! Mirosław Kiwka s. 234-235
"Stwórca i ewolucja stworzenia", Andrzej Siemieniewski, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Plotyn albo prostota spojrzenia", Pierre Hadot, Kęty 2004 : [recenzja] Mirosław Kiwka Pierre Hadot (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Obecność Boga : historia mistyki zachodniochrześcijańskiej : fundamenty mistyki (do V wieku)", Bernhard McGinn, Kraków 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Bernhard McGinn (aut. dzieła rec.) s. 244-253
"Skąd się wziął świat? : historyczne lekcje duchowości scjentystycznej", Andrzej Siemieniewski, Wrocław 2012 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
2. Niedziela Wielkiego Postu Nauka z Góry Przemienienia Mirosław Kiwka s. 251-253
3. Niedziela Wielkiego Postu Świątynia Pana Mirosław Kiwka s. 253-255
"„Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii", Juliusz Domański, Kęty 2005 : [recenzja] Mirosław Kiwka Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 255-258
2. Niedziela Wielkanocna, „Pan mój i Bóg mój Mirosław Kiwka s. 259-261
"Introducing Philosophy of Religion", Chad Meister, London – New York 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Chad Meister (aut. dzieła rec.) s. 266-268
Kazanie ślubne, Prawo dam Mirosław Kiwka s. 268-270
"Spór o rozumienie filozofii", Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Lublin 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) Katarzyna Stępień (aut. dzieła rec.) s. 268-271
"Mistycy wczesnochrześcijańscy : wizje Boga u mistrzów duchowych", Bernard McGinn, Patricia Ferris McGinn, Kraków 2008 : [recenzja] Mirosław Kiwka Bernard McGinn (aut. dzieła rec.) Patricia Ferris McGinn (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Kazanie pogrzebowe, "Tajemnica życia" Mirosław Kiwka s. 270-271
"Sokrates i inni święci : o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii", Dariusz Karłowicz, Warszawa 2005 : [recenzja] Mirosław Kiwka Dariusz Karłowicz (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Teologia filozoficzna", Josef Schmidt, Kety 2006 : [recenzja] Mirosław Kiwka Josef Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 273-280
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Na obraz i podobieństwo Mirosław Kiwka s. 279-281
"Substancja : natura : prawo naturalne", red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006 : [recenzja] Mirosław Kiwka P. Gondek (aut. dzieła rec.) A. Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) K. Stępień (aut. dzieła rec.) s. 280-284
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Serce - prawda i wezwanie Mirosław Kiwka s. 284-286
"Ścieżką nauki do Boga : nauki przyrodnicze i duchowość w starożytności i w średniowieczu", Andrzej Siemieniewski, Warszawa 2009 : [recenzja] Mirosław Kiwka Andrzej Siemieniewski (aut. dzieła rec.) s. 296-304
15. niedziela zwykła, Apostolstwo Mirosław Kiwka s. 304-306
16. niedziela zwykła, Odpoczynek Mirosław Kiwka s. 306-308