Znaleziono 7 artykułów

Edmund Kizik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gdańska ordynacja pogrzebowa z 1734 roku Edmund Kizik s. 65-79
Uroczystości przy remontach szubienicy i pręgierzy w Gdańsku od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku : przyczynek do dziejów ceremonii publicznych w okresie nowożytnym Edmund Kizik s. 77-89
Ratusze wielkich miast Prus Królewskich w publicznych świętach władzy w XVI–XVIII wieku : Uwagi na marginesie projektu badawczego Edmund Kizik s. 119-137
Zapiski historyczne gdańszczanina Eberharda Böttichera (1554-1617) : "Addenda et corrigenda" Edmund Kizik s. 201-208
Refleksja po latach : wokół książki Teresy Grzybkowskiej "Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-1620" Edmund Kizik Teresa Grzybkowska (aut. dzieła rec.) s. 245-258
"Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden... Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Unterrichtssystem der Donaumonarchie zur Regierungszeit Maria Theresias und Josephs II", Ulrike Eder, Innsbruck-Wien-Bozen 2006 : [recenzja] Camilla Badstübner-Kizik Edmund Kizik Ulrike Eder (aut. dzieła rec.) s. 289-292
Wokół „Wstępu" Edward Breza Edmund Kizik (aut. dzieła rec.) s. 415-424