Znaleziono 1 artykuł

Jan Bazyli Klakla

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach klanowych : analiza porównawcza instytucji pochodzących z Albanii i świata arabskiego oraz zachodnich metod ADR Jan Bazyli Klakla s. 57-66