Znaleziono 6 artykułów

Gustaw Klapuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Centrum a polska mniejszość narodowa na terenie Niemiec w okresie Kulturkampfu Gustaw Klapuch s. 7-49
Wpływ Polski na chrystianizację Węgier w świetle polskich źródeł historycznych Gustaw Klapuch s. 109-122
Wpływ Polski na chrystianizację Skandynawii Gustaw Klapuch s. 139-165
Ważniejsze pozycje wydawnicze ostatnich lat dotyczące obszaru diecezji Gustaw Klapuch s. 176-178
"Śląskie Studia Historyczno-teologiczne", t. 1, pod red. Gustawa Klapucha, Alfonsa Skowronka i Remigiusza Sobańskiego, Katowice 1968 : [recenzja] Stanisław Głowa Gustaw Klapuch (aut. dzieła rec.) Alfons Skowronek (aut. dzieła rec.) Remigiusz Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 185-186
Ważniejsze pozycje wydawnicze 1967 r. dotyczące obszaru diecezji Gustaw Klapuch s. 226-228