Znaleziono 9 artykułów

Karol Klauza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) i spadkobiercy jego troski = The media ecclesiogenesis in the environment of the Cardinal Stefan Wyszynski University : Rev. Professor Antoni Lewek (1940-2010) and the heirs of his concern Karol Klauza s. 8-17
Prawda zdarzeń, komunikatu i osoby w kontekście komunikacji społecznej Karol Klauza s. 16-24
Duszpasterz wobec wyzwań kultury polskiej po Soborze Watykańskim II Karol Klauza s. 33-48
Eucharystia w życiu sługi Bożego o. Leona Dehona (1843-1925) Karol Klauza s. 71-84
Znaczenie dzieła Sługi Bożego o. Dehona w budzeniu świadomości społecznej wiernych Karol Klauza s. 127-144
Dyskusja Stanisław Jaskuła Karol Klauza Ryszard Krupa Władysław Majkowski Tadeusz Michałek Zbigniew Morawiec Grzegorz Piątek Stanisław Pyszka s. 189-196
"Podręczna Encyklopedia Instytutów Życia Konsekrowanego", Mirosław Daniluk, Karol Klauza, Lublin 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Mirosław Daniluk (aut. dzieła rec.) Karol Klauza (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Wizualizacja idei przewodnich zawartych w objawieniach fatimskich : Analiza semantyczna Karol Klauza s. 238-285
'Via pulchritudinis' w mariologii Karol Klauza s. 281-300
    Zacytuj
  • Udostępnij