Znaleziono 2 artykuły

Dzmitry Kliabanau

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Białoruska publicystyka okresu przejściowego: filozoficzność treści i synkretyzm gatunkowy Dzmitry Kliabanau s. 305-323
Białoruska tożsamość narodowa: traumatyczne przeżycia pogranicza w ujęciu literackim na przykładzie wybranych utworów literatury białoruskiej XX wieku Dzmitry Kliabanau s. 393-408