Znaleziono 21 artykułów

Krzysztof Kościuszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popper : dogmatyzm : dialektyka Krzysztof Kościuszko s. 9-24
Walka Charlesa Taylora z postmodernizmem w świetle "Źródeł podmiotowości" = Charles Taylor's Struggle against Postmodernity from the Point of View of his "Sources of the self" Krzysztof Kościuszko s. 23-32
Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec nieskończoności aktualnej = Stanisław Ignacy Witkiewicz in Relation to Actual Infinity Krzysztof Kościuszko s. 29-41
Od Davida Bloora do antypostmodernizmu = From David Bloor to Antipostmodernism Krzysztof Kościuszko s. 29-38
O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych = On Transcendentalism of Reversible Interactions Krzysztof Kościuszko s. 41-49
Deleuze a łańcuchy Markowa = Deleuze and Markov's Chains Krzysztof Kościuszko s. 47-58
Pojęcie – idea – problem w "Różnicy i powtórzeniu" G. Deleuze'a = Concept – Idea – Problem in G. Deleuze's "Difference and Repetition" Krzysztof Kościuszko s. 69-79
Nowa formuła monadologii = New Formula of Monadology Krzysztof Kościuszko s. 89-98
O monadycznej dynamice struktur biologicznych = About Monadic Dynamics of Biological Structures Krzysztof Kościuszko s. 91-100
Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec przestrzeni nieeuklidesowych = Stanisław Ignacy Witkiewicz in the Face of Non-Euclidean Spaces Krzysztof Kościuszko s. 97-103
Kontra Larry Laudan = Against Larry Laudan Krzysztof Kościuszko s. 129-135
Wstęp do metafizyki Stanisława Ignacego Witkiewicza = Introduction to the Metaphysics of Stanislaw Ignacy Witkiewicz Krzysztof Kościuszko s. 207-219
Sprawozdanie z XXIX Kongresu Filozofów Francuskojęzycznych Krzysztof Kościuszko s. 236-239
Spór z postmodernizmem Deleuze'a Józef Lipiec Krzysztof Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 241-243
Postmodernistyczna krytyka idei Lucio Russo Krzysztof Kościuszko J. Kania (aut. dzieła rec.) Lucio Russo (aut. dzieła rec.) s. 260-263
O Kopernikańskim geometryzowaniu fizyki - spór z Kuhnem Krzysztof Kościuszko s. 303-305
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi na marginesie "La mémoire" Larry'ego Squire'a i Erica Kandela Krzysztof Kościuszko s. 337-338
Polemika z usocjologicznioną filozofią matematyki Davida Bloora : wrażenia wstępne Krzysztof Kościuszko s. 341-347
Systemowy obraz świata : monadologia wobec nauki współczesnej Krzysztof D. Szatrawski Krzysztof Kościuszko (aut. dzieła rec.) s. 343-347
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polemika z estetyką czystej formy muzycznej Konstantego Regameya Krzysztof Kościuszko s. 349-358
Witkacy o przeżyciach metafizycznych Krzysztof Kościuszko s. 415-416