Znaleziono 10 artykułów

Krzysztof Koźbiał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny w świetle prasy niemieckojęzycznej : relacje i komentarze Krzysztof Koźbiał s. 10-21
Kolumny i tarcze legionów polskich : przykład Wadowic i okolicznych miast Krzysztof Koźbiał s. 21-33
Powiat wadowicki w świetle badań archeologicznych Krzysztof Koźbiał s. 28-35
Wadowice na tle osad starostwa zatorskiego : zarys dziejów do 1772 roku Krzysztof Koźbiał s. 34-50
Samorząd lokalny w Liechtensteinie Krzysztof Koźbiał s. 54-70
Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku Krzysztof Koźbiał s. 61-67
Na pograniczu z Polską Krzysztof Koźbiał Krzysztof Rafał Prokop (aut. dzieła rec.) s. 111-112
Wędrówki turystyczno-krajoznawcze Krzysztof Koźbiał s. 112-113
"Starostwo Zatorskie", Krzysztof Koźbiał, Kraków 2000 : [recenzja] Marcin Płaszczyca Krzysztof Koźbiał (aut. dzieła rec.) s. 126
Z dziejów Ponikwi Krzysztof Koźbiał Stanisław Książek (aut. dzieła rec.) s. 262-265