Znaleziono 23 artykuły

Józef Kożuchowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia duchowej tożsamości Europy : stanowisko Angeli Ales Bello Józef Kożuchowski s. 19-40
Antyredukcyjny obraz człowieka u Jürgena Habermasa = Antireductive Picture of a Human Being in Jürgen Habermas Józef Kożuchowski s. 19-34
Etyczne zobowiązania człowieka wobec świata zwierząt : wizja Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 29-48
Postęp a problem końca historii : dyskusja J. Piepera z I. Kantem i filozofią postępu (J. G. Fitche, J. Görres, F. Novalis) = Progress and the Problem of the End of History : J. Pieper's Discussion with I. Kant and the Progress Philosophy Józef Kożuchowski s. 119-138
Josefa Piepera interpretacja śmierci i umierania = Joseph Pieper's Interpretation of the Death and Dying Józef Kożuchowski s. 149-164
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wartość czy godność człowieka? Roberta Spaemanna wizja godności ludzkiej Józef Kożuchowski s. 191-206
Josefa Piepera koncepcja uniwersytetu jako miejsca kultury = Josef Pieper's Idea of University as a Place of Culture Józef Kożuchowski s. 199-223
Filozofia kultury szkoły frankfurckiej a myśl Piepera = Philosphy of Culture the Frankfurt School and Pieper's Thought Józef Kożuchowski Berthold Wald s. 201-208
Obraz człowieka we współczesnej niemieckiej antropologii filozoficznej a myśl Josefa Piepera Józef Kożuchowski s. 217-226
Filozofia Josefa Piepera w ocenie prof. Bertholda Walda : rozmowa ks. Józefa Kożuchowskiego z prof. Bertholdem Waldem - uczniem Josefa Piepera Józef Kożuchowski Berthold Wald s. 247-258
Josefa Piepera interpretacja wizji prawdy u Martina Heideggera Józef Kożuchowski s. 253-268
Filozofia Josefa Piepera Józef Kożuchowski s. 259-275
Klasyczna wizja muzyki : spojrzenie Josefa Piepera Józef Kożuchowski s. 273-283
Josefa Piepera interpretacja filozofii dziejów Immanuela Kanta Józef Kożuchowski s. 293-307
Uniwersytet jako miejsce kultury Józef Kożuchowski s. 293-313
Aspekt eschatologiczny kultury współczesnej Józef Kożuchowski s. 367-372
Kontrowersyjna natura filozofii : wizja Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 369-383
Zagadnienie kontemplacji filozoficznej Józef Kożuchowski s. 373-383
Śmierć i umieranie w ujęciu Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 381-394
Determinizm czy wolność w ujęciu Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 393-403
Roberta Spaemanna wizja etyki filozoficznej Józef Kożuchowski s. 397-407
Doniosłość klasycznej koncepcji piękna – ujęcie Roberta Spaemanna Józef Kożuchowski s. 445-455
"Dziesięć lat Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej", Henryk Śmigielski, Warszawa 1956; "Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945-1955", Tadeusz Broniewski, Igor Kisiel, Józef Kożuchowski, Warszawa 1957 : [recenzja] Tadeusz Broniewski (aut. dzieła rec.) Igor Kisiel (aut. dzieła rec.) Józef Kożuchowski (aut. dzieła rec.) Henryk Śmigielski (aut. dzieła rec.) s. 751