Znaleziono 4 artykuły

Michał Kobierecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chronologia sejmików i zjazdów szlachty województwa sieradzkiego w latach 1668-1696 Michał Kobierecki s. 5-28
Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciecha Szczygielskiego za lata 1956-2006 Michał Kobierecki s. 13-20
Korespondencja Stanisława Augusta z konsyliarzem Rady Nieustającej Antonim Dziekońskim w latach 1779-1784 Michał Kobierecki s. 71-102
Aktywność parlamentarzystów rawskich na sejmach za panowania Wazów w latach 1587-1668 Michał Kobierecki s. 75-108