Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Kobus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niezależne kontakty polsko-czechosłowackie od lat pięćdziesiątych do wprowadzenia stanu wojennego w PRL Andrzej Kobus s. 145-161
Czechosłowacja wobec narodzin, rozwoju i delegalizacji "Solidarności" (1980-1982) Andrzej Kobus s. 167-171
Opozycja polityczna na Ukrainie od lat 50. po schyłek Związku Radzieckiego Andrzej Kobus s. 172-177
Niemiecka Republika Demokratyczna wobec polskiego kryzysu lat 1980–1981: reakcja ośrodków decyzyjnych, Kościołów i struktur dysydenckich Andrzej Kobus s. 179-200
"Rebelia" pilzneńska 1953 r. Andrzej Kobus s. 181-189
"Generał Petro Hryhorenko", ed. O. Obertas, Kijv 2008 : [recenzja] Andrzej Kobus s. 200-201
"České stopy v gulagu : z výzkumu perzekuce Čechů a občanů ČSR v Sovětském svazu", Mečislav Borák, Opava 2003 : [recenzja] Andrzej Kobus Mečislav Borák (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Istorija Ukraijny", M. W. Łazarowycz, Kyjiw 2008 : [recenzja] Andrzej Kobus M. W. Łazarowycz (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Bocznymi drogami: nieoficjalne kontakty społeczeństw socjalistycznych 1956-1989", red Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej Kobus s. 267-268
„Podaj rękę Kozakowi…” : nieformalne relacje polsko-ukraińskie po 1945 r. Andrzej Kobus s. 285-300
"Chiny: upadek i narodziny wielkiej potęgi", Jonathan Fenby, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej Kobus Jonathan Fenby (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Ponad granicami: historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej", Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, Wrocław 2009 : [recenzja] Andrzej Kobus Grzegorz Majewski Petr Blažek (aut. dzieła rec.) Łukasz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 301-302