Znaleziono 25 artykułów

Jerzy Kochan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materializm historyczny jako teoria i jako metodologia humanistyki Jerzy Kochan s. 5-7
Marksizm w kulturze polskiej Jerzy Kochan s. 5-7
Materializm historyczny w Polsce i na świecie Jerzy Kochan s. 5-7
Jubileusz „Nowej Krytyki” : Trzydzieści numerów pisma i ponad milion gości na jego stronie internetowej... Jerzy Kochan s. 7-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Filozof wobec zmiany Jerzy Kochan s. 7-8
Karol Marks i jego czytelnicy Jerzy Kochan s. 7-9
Postkolonializm czy wciąż neokolonializm? Jerzy Kochan s. 11-12
Marksizm, neomarksizm, postmarksizm... Jerzy Kochan s. 33-51
Oblicze ideowo-polityczne <Świata Słowiańskiego> Jerzy Kochan s. 41-62
Fryderyk Engels, Karol Marks : religia jako opium ludu Jerzy Kochan s. 41-60
Karol Marks: praca produkcyjna, uspołecznienie Jerzy Kochan s. 73-85
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problem obiektywności w naukach społecznych Walery Gubin Swietłana Konaczewa Jerzy Kochan (tłum.) s. 87-92
O sytuacji filozofii : list do KC partii Ewald W. Iljenkow Jerzy Kochan (tłum.) s. 95-104
Psychika i mózg : rozmowa z E.A. Asratianem, 24 grudnia 1969 r.) Ezras Asratowicz Asratian Ewald W. Iljenkow Jerzy Kochan (tłum.) s. 105-108
Nowe spory o religię : Bóg umarł, papieże uciekają Jerzy Kochan s. 127-145
"Wolność i interpelacja", Jerzy Kochan, Szczecin 2003 : [recenzja] Marcin Bogusławski Jerzy Kochan (aut. dzieła rec.) s. 127-136
Paul Tiry d’Holbach : religia a "System przyrody" Jerzy Kochan s. 135-155
Wolność, wolność, wolność... Jerzy Kochan s. 159-172
Tropy wolności Jerzy Kochan s. 163-183
Dialektyka i twarz Innego Jerzy Kochan Tadeusz Gadacz (aut. dzieła rec.) s. 189-197
Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku Jerzy Kochan s. 195-214
Grube książki i milczenie owiec Jerzy Kochan s. 231-248
Mcdonaldyzacja świata Jerzy Kochan George Ritzer (aut. dzieła rec.) S. Magala (tłum.) s. 262-265
Neoklasycyzm w socjologii, neoklasycyzm w humanistyce... Jerzy Kochan s. 299-320
The New World Disorder Jerzy Kochan Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 311-316