Znaleziono 6 artykułów

Roman Kochnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Austria Roman Kochnowski Paweł Polok s. 7-16
Idea wojny prewencyjnej w myśli politycznej feldmarszałka Franza Conrada von Hötzendorfa Roman Kochnowski s. 53-65
Państwo stanowe czy dyktatura proletariatu? Wokół sporów ideowych I Republiki Austrii Roman Kochnowski s. 62-75
Naród śląski : geneza i perspektywy Roman Kochnowski s. 142-149
Geneza rozpadu Czechosłowacji Roman Kochnowski s. 154-174
"Bitwa u ujścia La Platy 13 XII 1939", Roman Kochnowski, Zabrze 2013 : [recenzja] Marcin Białas Roman Kochnowski (aut. dzieła rec.) s. 196