Znaleziono 16 artykułów

Jan Kocznur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z historii wymowy sądowej w Polsce (1918-1939) Jan Kocznur s. 3-18
Sylwetki wybitnych adwokatów : Stanisław Patek Jan Kocznur s. 34-39
Sylwetki wybitnych adwokatów : Franciszek Barss Jan Kocznur s. 37-42
Proces o zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego Jan Kocznur s. 42-47
Z histerii wymowy sądowej w Polsce porozbiorowej : (zabór rosyjski : 1815-1918) Jan Kocznur s. 43-51
Z historii wymowy sądowej w b. zaborze austriackim Jan Kocznur s. 47-56
Mikołaj Kański Jan Kocznur s. 48-52
Włodzimierz Spasowicz Jan Kocznur s. 51-58
Sylwetki wybitnych adwokatów : Jakub Krauthofer-Krotowski Jan Kocznur s. 58-70
Przyczynek do historii wymowy sądowej w dawnej Polsce Jan Kocznur s. 59-75
Proces księdza Andrzeja Czarnkowskiego Jan Kocznur s. 70-74
Wspomnienie pośmiertne : Józef Woźniakowski Jan Kocznur s. 86-88
Eugeniusz Śmiarowski (1878-1932) Jan Kocznur s. 122-127
Mikołaj Kański Jan Kocznur s. 123-126
Franciszek Barss Jan Kocznur s. 158-162
Z historii wymowy sądowej w b. zaborze austriackim Jan Kocznur s. 164-171