Znaleziono 1 artykuł

Dominika Kolar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sonata Belzebuba" Edwarda Bogusławskiego jako ekspresyjna egzemplifikacja "diabolus in musica" Dominika Kolar s. 51-61