Znaleziono 2 artykuły

Aleksandra Kolemba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki warunkujące przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w opinii studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Aleksandra Kolemba s. 421-429
Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw Aleksandra Kolemba s. 630-637