Znaleziono 1 artykuł

Jolanta Koller-Szumska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna promocja prac rewaloryzacyjnych i pozyskiwanie środków na prace realizacyjne – na przykładzie Ogrodu Branickich w Białymstoku Jolanta Koller-Szumska s. 57-60