Znaleziono 3 artykuły

Wsiewołod Konach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność Ewangelii i Dziejów Apostolskich według świętego Łukasza Wsiewołod Konach s. 69-86
Matka Boża w Piśmie Świętym Nowego Testamentu Wsiewołod Konach s. 88-97
Zagadnienie zbawienia człowieka na podstawie perykopy Łk 13,22-30 Wsiewołod Konach s. 115-140