Znaleziono 9 artykułów

Bartosz Kontny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas wojny czy czas dobrobytu? : zmiany w obrazie wyposażenia w broń grobów kultury przeworskiej w rozwiniętym odcinku fazy B² Bartosz Kontny s. 59-88
Wojna oczami archeologa : uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych Bartosz Kontny s. 2, 91-119
Broń jako wyraz zmian w obrządku pogrzebowym : analiza zestawów uzbrojenia w kulturze przeworskiej od młodszego okresu wpływów rzymskich do początku okresu wędrówek ludów Bartosz Kontny s. 101-144
Przekaz z zaświatów : analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego Bartosz Kontny s. 111-178
Znaleziska toków z obszaru kultury przeworskiej Bartosz Kontny s. 128-137
Ostrogi z Pełczysk, powiat pińczowski : nowe oblicze stanowiska z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich Bartosz Kontny Marcin Rudnicki s. 145-157
Weklice, st. 7, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2009 Bartosz Kontny Magdalena Natuniewicz-Sekuła s. 1, 279-282
Próba odtworzenia technik walki mieczem w młodszym okresie przedrzymskim : wpływ formy broni na jej zastosowanie Bartosz Kontny s. 388-406
Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn (1931-2012) Bartosz Kontny s. 817-820