Znaleziono 4 artykuły

Marta Kopacz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I OSK 170 Marta Kopacz s. 35-40
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dnia 28 października 2010 r., sygn. I SA/Wa 1456 Marta Kopacz s. 201-206
System weryfikacji decyzji administracyjnych wydanych w postępowaniu wznowionym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego Marta Kopacz s. 231-242
Forma prawna załatwienia wniosku bezrobotnego w przedmiocie indywidualnego skierowania na szkolenie Marta Kopacz s. 355-363
    Zacytuj
  • Udostępnij