Znaleziono 3 artykuły

Sebastian Kopera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoczesne systemy informatyczne w turystyce a dostępność kadr turystycznych na rynku lokalnym Sebastian Kopera Ewa Wszendybył-Skulska s. 172-183
Technologie społecznościowe jako czynnik budowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych Sebastian Kopera s. 511-518
Rola samorządów lokalnych w budowaniu cyfrowego środowiska networkingu w regionach turystycznych Sebastian Kopera s. 540-546