Znaleziono 8 artykułów

Henryk Kopia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do życiorysu Antoniego Malczewskiego Henryk Kopia s. 93-98
Do P. T. Członków Towarzystwa literackiego im. A. Mickiewicza Henryk Kopia s. 183-184
Jeszcze jeden okaz balladomanii Henryk Kopia s. 280-282
Notatki do Brodzińskiego Henryk Kopia s. 443-445
List Kajetana Koźmiana do generała Wincentego Krasińskiego Henryk Kopia s. 509-512
Powołanie J. S. Bandtkiego na katedrę historyi powszechnej w Wilnie Henryk Kopia s. 608-610
List Gołuchowskiego Józefa do J. S. Bandtkiego Henryk Kopia s. 652-653
"Cienie. (Kilka oderwanych kart z mojego życia)", Zofja Romanowiczówna, Lwów 1930 : [recenzja] Henryk Kopia Zofia Romanowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 718-719