Znaleziono 20 artykułów

Piotr Koprowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog Kościoła rzymskokatolickiego z kulturą : kilka myśli Janusza Pasierba Piotr Koprowski s. 7-27
Kim jest człowiek? W kręgu eseistyczno-poetyckiej antropologii ks. Janusza Pasierba Piotr Koprowski s. 9-21
Janusza Stanisława Pasierba mistyczne inspiracje wizji człowieka Piotr Koprowski s. 17-54
Człowieczeństwo w wizji polskich twórców awangardowych doby dwudziestolecia międzywojennego : kilka uwag i refleksji Piotr Koprowski s. 29-45
Druga Rzeczpospolita : między Trzecią Rzeszą i Rosją sowiecką : troska o zachowanie pokoju w Europie a los kraju mniejszego Piotr Koprowski s. 69-87
Wizja człowieka w filozofii Erazma z Rotterdamu : refleksje Janusza Stanisława Pasierba Piotr Koprowski s. 115-129
W kręgu mistyki : relacje Bóg – człowiek w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba Piotr Koprowski s. 135-152
Wolność, ale jaka? : Janusz Stanisław Pasierb o polskiej rzeczywistości po 1989 roku Piotr Koprowski s. 145-157
Iwana Turgieniewa koncepcja miłości tragicznej Piotr Koprowski s. 155-170
„Dziecko nie [...] młodych rodziców” : świat postaw i wartości Janusza Stanisława Pasierba w okresie do 1947 roku Piotr Koprowski s. 157-171
Przestrzeń cywilizacyjna Europy Wschodniej i jej determinanty w okresie od Średniowiecza do XIX wieku Piotr Koprowski s. 173-187
Licealista – europejczyk? Wokół tożsamości europejskiej młodzieży. Piotr Koprowski s. 206-220
    Zacytuj
  • Udostępnij
„..Służę słowu” : Janusz Pasierb o języku religijnym Piotr Koprowski s. 210-220
"Udowodniony Bóg : wiara w kulturze uzasadnień", Jarosław Babiński, Pelplin 2005 : [recenzja] Piotr Koprowski Jarosław Babiński (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Między miłością a śmiercią, czyli Iwana Turgieniewa koncepcja ludzkiego losu Piotr Koprowski s. 278-289
Pasja na nowo odkryta Piotr Koprowski Ewa Sykuła (aut. dzieła rec.) s. 343-347
    Zacytuj
  • Udostępnij
Jednoczyć, ale w jaki sposób? Wybrane koncepcje integracji kontynentu europejskiego doby dwudziestolecia międzywojennego Piotr Koprowski s. 352-368
Ivan Turgieniew wobec sporów między okcydentalistami i słowianofilami w latach czterdziestych XIX wieku Piotr Koprowski s. 385-409
Poznań Innego Piotr Koprowski Ryszard Kapuściński (aut. dzieła rec.) s. 419-424
    Zacytuj
  • Udostępnij
Losy artysty Piotr Koprowski Barbara Osterloff (aut. dzieła rec.) s. 461-466