Znaleziono 3 artykuły

Henryk Korczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska dyplomacja wobec traktatu berlińskiego z 1926 r. w świetle dokumentów Henryk Korczyk s. 301-330
"Od Genui do Rapallo", Sergiusz Mikulicz, Warszawa 1966 : [recenzja] Henryk Korczyk Sergiusz Mikulicz (aut. dzieła rec.) s. 364-368
"Polityka zagraniczna Polski w dobie Locarna", Wiesław Balcerak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Henryk Korczyk Wiesław Balcerek (aut. dzieła rec.) s. 421-427