Znaleziono 2 artykuły

Paweł Korobczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mądry od początku : w stronę autobiografii Nietzschego Paweł Korobczak s. 125-140
Myślenia perspektywy i różnice : Sokrates, Platon, Heidegger = Perspectives and Differences of Thinking : Socrates, Plato, Heidegger Paweł Korobczak s. 181-195