Znaleziono 12 artykułów

Maria Korybut-Marciniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Najnowsze wymysły”, „wzory elegancji”, „fortel przedsiębiorców”? : moda w społecznej ocenie Polaków w XIX stuleciu Maria Korybut-Marciniak s. 13-35
Antoni Wincenty Łazarowicz (1819−1905) – carski urzędnik, literat, kolekcjoner Maria Korybut-Marciniak s. 55-96
Przyczynek do dziejów dobroczynności w Wilnie w XIX wieku Maria Korybut-Marciniak s. 93-109
Na służbie w Petersburgu :– stolica carów w oczach Artura Dolińskiego Maria Korybut-Marciniak s. 109-126
Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu VIII i pierwszej połowie XIX wieku Maria Korybut-Marciniak s. 125-143
Pruzzenland : regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji : sprawozdanie z konferencji Maria Korybut-Marciniak s. 205-209
Bliższe i dalsze podróże Artura Dolińskiego w świetle jego wspomnień Maria Korybut-Marciniak s. 209-224
Dzień powszedni Polaka-urzędnika w głębi Cesarstwa Rosyjskiego. Korespondencja Stanisława Dolińskiego z Arturem Dolińskim (1851 rok) Maria Korybut-Marciniak s. 293-322
Między irredenta a kolaboracją: postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców: w kręgu sztuki i nauki Maria Korybut-Marciniak s. 328-330
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Stan badań nad działaniami militarnymi w Prusach Wschodnich w okresie I wojny światowej", Olsztyn 28-29 września 2005 roku Maria Korybut-Marciniak Irena Sochacka s. 348-350
"Losy Polaków na Kaukazie: cz.I: >>Tbiliska grupa<< polskich poetów zesłańczych", Maria Filina, Danuta Ossowska, Tbilisi 2007 ; [recenzja] Maria Korybut-Marciniak Maria Filina (aut. dzieła rec.) Danuta Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 350-352
Europa a Rosja: konflikty – współpraca – opinie Maria Korybut-Marciniak s. 512-516