Znaleziono 2 artykuły

Aniela Korzon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Implanty ślimakowe w rehabilitacji osób z uszkodzonym narządem słuchu Aniela Korzon s. 11-18
Grupa rówieśnicza dziecka niepełnosprawnego w środowisku domowym – integracja „podwórkowa” Aniela Korzon s. 82-87