Znaleziono 5 artykułów

Joanna Kosmaczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gościnność jako istotna składowa reputacji gospodarstwa agroturystycznego Joanna Kosmaczewska s. 134-146
Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych Joanna Kosmaczewska s. 149-158
Analiza dynamiki rozwoju ośrodków kultu religijnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich Joanna Kosmaczewska s. 201-208
The Negative effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities Joanna Kosmaczewska s. 239-257
Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich Joanna Kosmaczewska s. 427-438