Znaleziono 2 artykuły

Maciej Baltazar Kostecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty wzajemnych relacji Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w świetle dokumentów prawnomiędzynarodowych Maciej Baltazar Kostecki s. 177-192
"Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego", E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Maciej Baltazar Kostecki E. Cała-Wacinkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 263-266