Znaleziono 5 artykułów

Piotr Kot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem!” (Oz 11,9) : prorocka wizja doskonałej miłości Boga „ojca mającego serce matki” Piotr Kot s. 39-56
Popaschalne świadectwo Parakleta o sądzie Boga nad „światem” w ujęciu J 16,8-11 Piotr Kot s. 71-93
"Księga Ezdrasza - Księga Nehemiasza : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Mirosław S. Wróbel, Częstochowa 2010 : [recenzja] Piotr Kot Mirosław S. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Studia z Ewangelii Janowej", Mirosław S. Wróbel, Tarnów 2010 : [recenzja] Piotr Kot Mirosław S. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 207-210
Sprawozdanie z seminarium naukowego w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie pt. Il Pentateuco(„Pięcioksiąg”) (Rzym, 20–24 stycznia 2014 r.) Piotr Kot s. 236-237