Znaleziono 1 artykuł

Marlena Koter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pół wieku polskiej państwowej służby archiwalnej na ziemiach zachodnich i północnych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 10 października 1995 r. w Szczecinie", pod red. Kazimierza Kozłowskiego, Warszawa-Szczecin 1997 : [recenzja] Marlena Koter Kazimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 172-175